Tuesday, May 27, 2008

Az archívumból: a vádirat

Alább közöljük a PEST MEGYEI FŐÜGYÉSZSÉG 2644/2000/2 sz. Vádiratát:


PEST MEGYEI FŐÜGYÉSZSÉG Közl. 2644/2000/2.

Vádirat
a halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt Tobin Ciaran Francis ellen indított bűnügyben.

A szabadlábon lévő:

Tobin Ciaran Francis /aki született,

anyja neve:
lakik:
tart.helye:

(Magyarországon büntetlen)

vádlott 2000. április 9-én 15 óra 45 perc körüli időben Leányfalu lakott területén a menetirányonként 1-1 forgalmi sávval ellátott összesen 9 méter széles Móricz Zsigmond úton – mely a 11. számú főút – jó látási viszonyok mellett, száraz aszfalt úttesten Visegrád felöl Szentendre irányába 75-80 km/óra sebességgel vezette a GJZ-500 frsz. Volvo S40 típusú személygépkocsit.

A Móricz Zsigmond út és a jobbról betorkolló Erkel Ferenc út kereszteződése felé közeledve a vádlott egy ismeretlen személygépkocsi balról történő előzését követően a jobb oldali forgalmi sávban haladva járművével figyelmetlensége és az eltúlzott sebesség miatt 71-80 km/óra sebességgel felhajtott az úttest jobb szélén lévő, az úttesttől kiemelt kőszegéllyel elválasztott járdára. A vádlott a járdán közlekedve megpróbált fékezni, és balra kormányozni, azonban a kőszegélyre történt felhajtás következtében légvesztes kerekek miatt sem megállni, sem az úttestre visszatérni nem tudott. Emiatt a vádlott a gépkocsival a járdán egyenesen haladt tovább és elütötte az Erkel Ferenc út kereszteződésénél a járdán tartózkodó babakocsiban lévő 2 éves Zoltai Petrát és a babakocsi mellett álló 5 éves Zoltai Mártont.

A gyalogosok elütését követően a vádlott gépkocsija bal oldalával nekiütközött a buszmegállóban álló autóbusz jobb oldalának, majd ezután tért vissza az úttestre és állt meg járművével.

Zoltai Petra és Zoltai Márton a baleset helyén életüket vesztették.

Az igazságügyi orvosszakértői vélemény szerint Zoltai Márton halála a baleset során elszenvedett súlyos sérülések következtében kialakult traumás sokk miatt, azzal egyenes oksági összefüggésben állott be.

Zoltai Petra halála az elszenvedett balesettel szintén egyenes oksági összefüggésben koponyatörés és agyroncsolódás miatt állott be.

A baleset azért következett be, mert a vádlott megszegte a KRESZ 25. § /1/ bekezdésben és a 26. § /1/ bekezdés a./ pontjában foglalt közlekedési szabályokat.

A leírt tényállást a helyszíni szemle jegyzőkönyvvel, a fényképekkel, a boncjegyzőkönyvekkel, a tanúvallomásokkal és a szakértői véleményekkel bizonyítom.

E tényállás alapján Tobin Ciaran Francis-t


vádolom


a Btk. 187. § /I/ bekezdésbe ütköző és a /2/ bekezdés b./ pontja szerint minősülő halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségével.

A vád tárgyává tett cselekmény elbírálására a Be. 24. § és 29. § /3/ bekezdés alapján a Budakörnyéki Bíróságnak van hatásköre és illetékessége.

A tárgyaláson az ügyész részvétele kötelező.

Az eddigi eljárás során 170.304 Ft bűnügyi költség merült fel.

A vádlott vezetői engedélyét a Szentendrei Rendőrkapitányság 2000. április 9-én visszavonta.

Indítványozom, hogy a bíróság: - a tárgyalásra idézze meg:

Vádlottként:
Tobin Ciaran Francis-t közölt címről

Védőként:
Dr. Soós Tibor

meghatalmazott védőt
Dr. Gábor László és
Dr. Bárándy Péter
meghatalmazott védőket

Tolmácsként: kirendelendő tolmácsot

Tanúként
Barabási Benedeket
Csontos Zoltánnét
Csontos Beátát
Varga Ilonát
O'Conor Karen-t
Fox Robert Edward-ot
Hamilton Sandra-t

Értesítse:
Sértetti képviselőket:
Dr. Tóth István
ügyvédet

Pest Megyei Főügyészség
Közlekedési Csoportját


Budapest, 2000. augusztus 28.

Dr. Kuti Zsuzsanna sk.
főügyészségi tanácsos
csoportvezető ügyész

kiadmány hiteléül:
irodavezető

No comments:

Post a Comment

Please leave a comment: