Wednesday, June 11, 2008

From the Archives: Tobin's statement of April 12, 2002


NYILATKOZAT

Alulírott Ciaran Francis Tobin ((Ireland, 8 Mruigtuaithe, Ratoath, Comeath) az Ír Köztársaság állampolgára, a Magyar Köztársaságban, Leányfalu településen 2000. április 09. napján a délutáni órákban történt közúti baleset elkövetésének vádlottjaként, a következő nyilatkozatot teszem. A baleset után, a helyszíni szemle során a rendőrség által rendelkezésemre bocsátott tolmács számomra nem tudta a rendőrök által mondottakat jól angolra fordítani illetve az általam elmondottakat magyarra fordítani. Telefonon megkértem ezért Soós Kata budapesti lakost, aki családunk régi ismerőse volt, hogy próbáljon meg kijönni a helyszínre és segítsen Nekem. A helyszínre Édesapjával, Dr. Soós Tiborral érkezett, aki ügyvéd.

A magyar rendőrök éppen akkor akartak egy teljesen magyar nyelven leírt helyszíni jegyzőkönyvet Velem aláíratni. A rendőrségi tolmács nagyon lassan és nem jól fordított. Kérdésemre Dr. Soós Tibor ügyvéd azonnal jelezte, hogy pontos tolmácsolás nélkül nem vagyok köteles magyar nyelvű jegyzőkönyvet aláírni. Ezután a jegyzőkönyv szövegét angolul is leírták, s abba már sokkal pontosabban került bele minden, mint a megelőző magyar nyelvű jegyzőkönyvbe.

Nekem ezután a kialakult szörnyű helyzetben Soós Katában és dr. Soós Tiborban volt minden bizalmam, hogy az eljárás során végig segítségemre lesznek. A magyar rendőrség azt kérte a helyszínelés végén, ami kb. 19 óra körül ért véget, hogy másnap reggel jelenjünk meg Szentendrén az általam választott tolmáccsal és ügyvédemmel együtt kihallgatásra. A kért időpontban feleségemmel és az autónkban a baleset idején benne ülő két felnőtt ír állampolgárral együtt meg is jelentem. Ez a rendőrségi jegyzőkönyv úgy készült, hogy minden egyes kérdést nagyon alaposan lefordított Nekem Soós Kata angolra. majd azokra Én és tudomásom szerint a feleségem és a másik két ír állampolgár is angolul válaszoltunk, s a jegyzőkönyv ezután készült magyar nyelven leírásra. A kihallgatás során a rendőrség elfogadta a kijelölt tolmácsomat és az ügyvédemet is.

Az irodában kizárólag Rácz Pál őrnagy, egy gépírónő, továbbá a tolmács, Dr. Soós ügyvéd úr és En tartózkodtunk. Tudtommal így történt mindegyikünk egyenkénti kihallgatása alatt is. A kihallgatások délután 17.00. kor fejeződtek he. A baleset után néhány nappal dr. Soós Tibor mellett megbíztam Dr. Bárándy Péter és dr. Gábor László ügyvédeket is a képviseletemmel arra kérve Oket, hogy együttesen, Dr. Soós Tibor ügyvéddel, team-munkában lássák el a védelmemet.


Én ezt követően is értesültem minden eljárási mozzanatról, megismerhettem és véleménvemmel közreműködtem ügyvédeim útján az első, majd a másodikműszaki szakértői anyagnak is, és egészen 2000. Szeptember 19. napjáig folyamatosan Magyarországon tartózkodtam.


Újabb kihallgatásomra azonban már nem került sor. Családi okokból kértem, hogy biztosíték ellenében visszakaphassam a baleset miatt bevont útlevelemet. Két hétre -- egy esküvő miatt -- családommal együtt szerettem volna hazautazni Írországba, amit a T. Bíróság engedélyezett. Ezután, ahogyan vállaltam, isvisszatértem újra Magyarországra. Visszatérésemet Ügyvédem bejelentette aMagyar Bíróságnak, útlevelemet nem vették el Tőlem és arra sem köteleztek, hogy maradjak Magyarország területén. Mivel hároméves munkaszerződésem Novemberben lejárt, 2000. decemberében költöztem vissza Írországba családommal együtt.

A 2001. Június 19-i, első tárgyaláson – bár kaptam értesítést – semmiképpen sem tudtam megjelenni, mert azokban a napokban kaptam új munkát.

Kijelentem: tudtam arról, hogy Soós Kata tolmács és az általam választott egyik ügyvéd, Dr. Soós Tibor, között hozzátartozói, rokoni viszony van. Ez a tény azonban a magyarországi rendőrségi eljárások során semmilyen mértékben nem akadályozott, sőt kifejezetten a segítségemre volt. Kijelentem továbbá, hogy erre a tényre a büntetőeljárásban semmilyen védekezést nem kívántam és a jövőben sem kívánok építeni. Az általam a Szentendrei Rendőrkapitányságon 2000. április 10. napján megtett és magyar nyelven rögzített(de angolra szóban lefordított, általam ott aláírt, vallomásomat(szám:829/2000.bü.) minden tekintetben fenntartom.


Ezen nyilatkozatomat azért tettem meg a Magyar Köztársaság dublini konzulja előtt, hogy azt hitelesítse, mínt a tőlem származó és minden külső befolyástól mentesen megtett vallomást, s azt ügyvédeim nyújtsák be a Magyar Bíróság számára a következő tárgyalásra.

Tudomásomra jutott ugyanis, hogy vannak olyan magyarországi sajtó vélemények, hogy ezt a helyzetet az eljárás elhúzása érdekében alakítottuk volna ki. Ez a vélemény teljesen megalapozatlan, ahogyan azt az előbbiekben is kifejtettein.


A baleset a mai napig számomra érthetetlen és megmagyarázhatatlan esemény volt, s teljes mértékben osztozom a szülők rettenetes fájdalmában.

Minden nap imádkozom azért, hogy meg nem történtté tehessem ezt a szörnyű balesetet!


Dublin, 2002. április 12.Ciaran Francis Tobin

1 comment:

  1. Más emberek ugyanezért börtönben ülnek, egyesek meg nem tudnak elmenni a tárgyalásra új munkahely miatt, és a legnagyobb problémájuk a tolmács. Mivel már nem lehet meg nem történtté tenni, talán a felelősséget kellene vállalni...ja, hogy az nem megy...igen akkor rendőrség a hibás...meg mindenki más.

    ReplyDelete

Please leave a comment: